Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Dutch Barbell Club ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Dutch Barbell Club en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Onze algemene voorwaarden zijn zo simpel en zo kort mogelijk gehouden voor jullie.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Dutch Barbell Club BV.

Artikel 2. Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst (abonnement) voor onbepaalde tijd waarbij jij als lid kan deelnemen aan training.

Artikel 3. Kosten Lidmaatschap

Jij als lid betaald contributie behorend bij het door jou gekozen abonnement. De contributie wordt per maand vooruit voldaan via automatische incasso. Deze incasso vindt plaats aan het begin van elke maand.

Artikel 4. Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Jou abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengt met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Je abonnement wordt niet automatisch verlengt, indien jij als lid een email naar info@dutchbarbellclub.nl 5 werkdagen voor het wisselen van een nieuwe maand, jij aangeeft je abonnement niet te willen verlengen. Je abonnement is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5. Tussentijdse verandering van het lidmaatschap

Gedurende je lidmaatschapsperiode kan jij kiezen voor een ander abonnement. Geef aan wat je wens is en wij passen het voor je aan. Dit kan je gewoon mondeling doen of via email info@dutchbarbellclub.nl Upgraden van een abonnement kan direct aangepast worden. Wil je je abonnement down-scalen dan zal deze aanpassing per eerst volgende maand worden doorgevoerd.

Artikel 6. Trainingen

Dutch Barbell Club BV heeft het recht om geplande trainingen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, vakantie, ziekte verzuim van een trainer of enige vorm van overmacht. Er is geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Penalty

Bij het niet op komen dagen voor een training waarvoor jij jezelf hebt ingeschreven en niet hebt afgemeld, behouden wij ons het recht om €3,50 te incasseren. Dit bedrag komt ten goede aan onze jaarlijkse barbecue.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Jij als lid maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van materialen van Dutch Barbell Club.

Artikel 9. Privacy

Jij als lid kan aangeven of je wel of niet met je gezicht op een foto of video wilt. Wij gebruiken soms foto's en video's voor onze social media.